Call us on: 4034572525
 
 
Allu Palak
.............................................................................................................
$5.99/-
Okra (Bhindi)
(Single)..........................................................................................
$4.49/-
Okra (Bhindi)
(Double)........................................................................................
$7.49/-
Cabbage Potato
..............................................................................................
$5.99/-
Cabbage Masala
(Single).................................................................................
$3.49/-
Cabbage Masala
(Double)................................................................................
$5.99/-
Potato Spinach
(Single)......................................................................................
$3.49/-
Potato Spinach
(Double)....................................................................................
$6.99/-
Potato Curry
(Single)...........................................................................................
$3.49/-
Potato Curry
(Double)..........................................................................................
$5.99/-
Mix Veggie (Single)
........................................................................................
$3.49/-
Mix Veggie (Double)
......................................................................................
$5.99/-
Potato Curry (Single)
.....................................................................................
$3.49/-
Potato Curry (Double)
...................................................................................
$5.99/-
Pakora Curry (Single)
....................................................................................
$4.99/-
Pakora Curry (Double)
..................................................................................
$7.99/-
Cauliflower Potato (Single)
.........................................................................
$3.49/-
Cauliflower Potato (Double)
.......................................................................
$5.99/-
 
 
               
Z
a
i
k
a

W
a
l
l